Nowe drogi terapeutyczne w chorobach metabolicznych – IV Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne Skip to main content
Zakończenie I tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie przedłużonej tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Do konferencji pozostało
dni
h
min
s

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie zdalnej

Szanowni Państwo!

Choroby i zaburzenia metaboliczne, takie jak cukrzyca, otyłość, dyslipidemia czy insulinooporność, stanowią globalne wyzwanie zdrowotne, dotykając milionów ludzi na całym świecie. W obliczu rosnącej liczby osób zmagających się z tymi schorzeniami, istnieje pilna konieczność opracowania bardziej skutecznych strategii terapeutycznych oraz rozwoju innowacyjnych technologii medycznych.

Dostrzegając potrzebę dyskusji i wymiany wiedzy na tematy związane z szybką i precyzyjną diagnostyką chorób metabolicznych, a także osiągnięciami oraz innowacjami w ich leczeniu, zdecydowaliśmy się zorganizować IV Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne “Nowe drogi terapeutyczne w chorobach metabolicznych”.

Podczas Sympozjum poruszymy szereg istotnych zagadnień związanych z tematyką chorób metabolicznych, w tym:

 1. Najnowsze odkrycia naukowe w zakresie patogenezy i mechanizmów chorób metabolicznych (zarówno wrodzonych, jak i nabytych).
 2. Innowacyjne terapie farmakologiczne w leczeniu chorób metabolicznych.
 3. Nowe podejścia dietetyczne i żywieniowe w kontekście chorób metabolicznych.
 4. Rola technologii medycznych w diagnostyce, monitorowaniu i terapii chorób metabolicznych, w tym urządzeń monitorujących, aplikacji mobilnych i sztucznej inteligencji.
 5. Spersonalizowane podejście do leczenia chorób metabolicznych, uwzględniające czynniki genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe.
 6.  Zastosowanie terapii komórkowych i genowych w chorobach metabolicznych.
 7.  Zapobieganie chorobom metabolicznym poprzez edukację, zmianę stylu życia i zdrowe nawyki żywieniowe.
 8. Interakcje między chorobami metabolicznymi a zdrowiem psychicznym oraz strategie terapeutyczne uwzględniające aspekt metaboliczny i psychiczny.
 9.  Wyniki badań klinicznych i translacyjnych w dziedzinie chorób metabolicznych.
 10. Perspektywy, wyzwania i możliwości rozwoju terapii metabolicznych.

Wydarzenie jest skierowane do szerokiego grona specjalistów zainteresowanych chorobami metabolicznymi, w szczególności:

 • naukowców i badaczy zajmujących się badaniami nad chorobami metabolicznymi;
 • lekarzy specjalistów, takich jak: endokrynolodzy, kardiolodzy, gastroenterolodzy, neurolodzy i inni;
 • przedstawicieli firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, którzy wdrażają nowe terapie i leki związane z chorobami metabolicznymi;
 • przedstawicieli branży technologicznej, w tym twórców urządzeń medycznych, aplikacji mobilnych, systemów monitorowania zdrowia i sztucznej inteligencji;
 • specjalistów ds. żywienia, zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej zainteresowanych profilaktyką i terapią chorób metabolicznych;
 • studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką chorób metabolicznych.

Uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, a także zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej.

Udział w wydarzeniu z pewnością będzie stanowić okazję do zgłębienia najnowszych osiągnięć naukowych, technologicznych i praktycznych w obszarze leczenia chorób metabolicznych. Poprzez dyskusje, prezentacje i interakcje, uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy, zdobycia doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Serdecznie zapraszamy!

Tytuł wystąpienia:

Możliwości wykorzystania indeksu i ładunku glikemicznego w dietoprofilaktyce i dietoterapii otyłości

dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia:

Wrodzone wady metabolizmu, utarte ścieżki - nowe terapie

prof. dr hab. n. med. Beata Kieć-Wilk Pracownia Rzadkich Chorób Metabolicznych, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Tytuł wystąpienia:

Wybrane aspekty i ich znaczenie w badaniach chorób metabolicznych

dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUM Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tytuł wystąpienia:

Zmienność paradygmatów terapeutycznych a dietoterapia w cukrzycy. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość

dr Katarzyna Kowalcze Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet w Siedlcach

Tytuł wystąpienia:

Dieta o niskim indeksie glikemicznym jako skuteczna strategia żywieniowa w leczeniu chorób metabolicznych

dr inż. Justyna Libera Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Beata Kieć-WilkPracownia Rzadkich Chorób Metabolicznych, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytet Jagiellońskidr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta, prof. SUMZakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr hab. Ewa Lange, prof. SGGWKatedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr n. o zdr. Ewelina FirlejZakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr Katarzyna KowalczeInstytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet w Siedlcachdr n. med. Wioleta KowalskaKatedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Termin
Opis
10 października 2023 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
14 listopada 2023 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
30 listopada 2023 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
7 grudnia 2023 r.
Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
14 grudnia 2023 r.
Termin wydarzenia
IV Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne “Nowe drogi terapeutyczne w chorobach metabolicznych”
2 stycznia 2023 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
28 czerwca 2024 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 2 stycznia 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
10 października 2023 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
14 listopada 2023 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
30 listopada 2023 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
7 grudnia 2023 r. - Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
14 grudnia 2023 r. - Termin wydarzenia
IV Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne “Nowe drogi terapeutyczne w chorobach metabolicznych”
2 stycznia 2023 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
28 czerwca 2024 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 2 stycznia 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Publikacja rozdziału w monografii
13.09.2023 r. – 10.10.2023 r.
349 zł**
+349 zł***
11.10.2023 r. – 14.10.2023 r.
399 zł**
+349 zł***
15.10.2023 r. – 06.12.2023 r.
449 zł**
+349 zł***

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Sympozjum, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.
**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Uczestnictwo w Sympozjum obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Sympozjum
Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum
Prezentację zgłoszonego tytułu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tytułu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)

^** dostosowana do panujących warunków sanitarno-epidemiologicznych, wytycznych i rekomendacji

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

NIP 946-26-49-975

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa bierne/czynne – SCh.Met4 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – SCh.Met4 udział+rozdział Imię i nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Wystąpienia ustne

Czynni uczestnicy Sympozjum mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Sympozjum. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 7 grudnia 2023 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, SCh.Met4, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 min.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 7 grudnia 2023 r.,

• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,

• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,

• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

– należy opisać zakres tematyczny opracowania,

– wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

– wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

– podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

• wystąpienia ustne mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Informacje ogólne

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Wydawca publikacji:

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r., który dostępny jest >>tutaj<<.

Zgłoszenie rozdziału:

• w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;

• dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania >>tutaj<<);

• przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy końcowe; (UWAGA, prosimy o korzystanie z aktualnej wersji do pobrania >>tutaj<<);

• uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z datą podaną na stronie wydarzenia w zakładce Terminy. W przypadku wystąpienia opóźnień w przygotowaniu rozdziału, skutkujących nieprzesłaniem rozdziału w terminie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu podjęcia indywidualnych ustaleń. Niedotrzymanie terminu może spowodować opóźnienie w publikacji.

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Sympozjum poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Sympozjum bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej.

W celu sprawnego przebiegu Sympozjum, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Pobieranie.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Sympozjum zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.

Przedłużona tura rejestracji trwa do 6 grudnia 2023 r.
Rejestracja uczestnictwa w Sympozjum -> kliknij tutaj

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienia ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji tytułów i abstraktów.
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

Rejestracja tytułów wystąpienia i abstraktów -> kliknij tutaj

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  e-mail:

  tel.: 733 933 ...

  ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

  NIP: 946-26-49-975
  REGON: 061730828
  KRS: 0000524667

  Konto bankowe PL – mBank:
  70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
  EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057
  USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124